GDPR

GDPR - Policy för behandling av uppgifter

Denna policy omfattar Fräscht och fint/Social Empowerment Worknet i Sverige AB, nedan kallat SE Worknet AB. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: Social Empowerment Worknet i Sverige AB, Hospitalsgatan 55, 602 28 Norrköping med telefon 011-4446410. Tobias Lenell är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter.

SE Worknet AB i värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina uppgifter på bästa sätt.

SE Worknet AB kommer att behandla de uppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Ett viktigt undantag är dock att vi av lagliga skäl är skyldiga att spara personnummer, bland annat för att hantera RUT-avdrag gentemot Skatteverket samt vår egen fakturering/bokföring.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat. Vi lämnar inte ut dina uppgifter, inklusive ditt personnummer, till någon annan än berörda myndigheter.

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka uppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av uppgifter och om dina uppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna Webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av uppgifter.

Vår Webbplats använder cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. SE Worknet AB använder cookies för att förbättra vissa funktioner för användaren och för att mäta antalet unika besök på webbplatsen och antal gånger som enskilda sidor besöks.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Dina uppgifter kan komma att överföras till andra bolag inom SE Worknet AB koncern, men endast till våra samarbetspartners där det är absolut nödvändigt för utförande av tjänster kopplade till vårt företag.