Miljöpolicy

Därför kallar vi oss De gröna städarna

Städfirman Fräscht och fint följer som grund gällande miljölagstiftning och andra krav – men vi vill gärna ha rejäla marginaler.

De produkter vi använder är så gott som enbart miljövänliga - det innebär att de är märkta med Svanen eller Bra Miljöval.

Vi använder microfiberdukar i rengöringsarbetet. Det gör att vi kan begränsa mängden använda kemikalier - även om produkterna i sig är miljövänliga.

Vår personal utbildas ständigt i att arbeta så effektivt som möjligt med stor hänsyn tagen till arbetets miljöpåverkan.